Запознајте се

ВИНСКИ РЕЧНИК (1)

Како и секоја област и кај виното има посебен речник. Ако го сaкате виното треба да знаете и да го опишете. Ова е само основен дел од богатиот вински вокабулар кој ќе ви помогне некои работи подобро да ги разберете повеќе......
Повеќе

ВИНСКИ ТЕМИ

Изборот го правите сами Ви препорачавме, вие самите да бидете главниот судија за тоа што е добро вино. Во формирањето на тој суд треба да се водите од конститутивните елементи на виното Овој текст е за оние кои навистина сакаат да влезат во тајните на виното. Рековме, стандардите според кои се утврдува квалитетот на виното се слениве:...
Повеќе