Вински актуелности

Шампања и Бургундија заштитени од УНЕСКО

Лозарството, винарниците и винските визби на Шампања, како и Climats  вината од Бургундија се најдоа во листата на УНЕСКО како светско човечко наследство... Во  одлуката на специјалното тело на УНЕСКО, специфичноста на културата на грозје и вини во Шампања се означувааат како место каде од 17 до 19 век се развила методата на создавање  пенливи вина...
Повеќе