(ВО ПОДГОТОВКА)

Во овој дел ќе се презентираат рестораните каде што на ВИНОТО му се посветува соодветно внимание, каде што изборот е богат и репрезентативен, а храната добро се компонира со тој избор.

No Comments Yet.

Leave a Reply